Wypadki w pracy są obok wypadków drogowe bardzo często spotykane. Poniżej znajdziesz krótkie informacje dotyczące dotyczące wypadków w pracy.

Jeśli doszło do wypadku w pracy z nie Twojej winy to masz możliwość wystąpienia o odszkodowanie.

Każdy pracodawca jest zobowiązany według przepisów prawa posiadania ubezpieczenia pokrywającego roszczenia związane z odszkodowaniem. W tym przypadku zadośćuczynienie jest pokrywane przez firmę ubezpieczeniową w której pracodawca jest ubezpieczony.

Dla osób zamozatrudnionych (self-employed) lub zatrudnionych przez agencję jest możliwość wystąpienia z żądaniem odszkodowania pieniężnego za wypadek. Pełne prawo do odszkodowania masz również gdy doszło do zdarzenia losowego takiego jak przykładowo poślizgnięcie lub zawinienie innego pracownika bądź przy udziale jakiegoś urządzenia. Darmowe konsultacje w języku polskim świadczą profesjonalni prawnicy z kancelarii adwokackiej.

Więcej informacji również można znaleźć na stronie: